Saltar al conteníu

Gallegu

De Wikiquote
  • Alfonso Daniel Rodríguez Castelao (1886 - 1950). Políticu, dibuxante ya escritor gallegu, perimportante nel pensamientu nacionaliegu modernu.
    • Denantes mortos que escravos. (Enantes muertos qu'esclavos.)
    • Mexan por nós e temos que dicir que chove. (Mexen per nós y hemor dicir que llueve.)
    • O verdadeiro heroísmo está en transformar os desexos en realidades e as ideas en feitos. (El verdaderu heroísmu ta en tresformar los deseyos en realidaes y les idees en fechos.)
    • Os galegos non protestan, emigran. (Los gallegos nun reburdien, emigren.)